Hệ thống đào tạo trực tuyến Elearning - Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt - Hàn

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

1. Để hỗ trợ tham gia học trực tuyến, đăng ký khối lượng học tập sinh viên liên hệ phòng Đào tạo qua fanpage: fb.com/daotao.vku.udn.vn, theo số hotline: 0236.6.552.688 hoặc email: daotao@vku.udn.vn
2. Để hỗ trợ danh sách thi, thi trực tuyến hoặc sự cố phát sinh trong quá trình thi sinh viên liên hệ số hotline của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: 0236 3981 368 / 0236 627 7868 hoặc qua email: kt_dbcl@vku.udn.vn